Skład Zarządu Sekcji ORNETA


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Marek SZULŻYCKI
-
Sekretarz
Janusz KLEPACKI
-
Skarbnik
Andrzej JABŁONOWSKI
-Komisja Zegarowa Sekcji ORNETA


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Lech RYTELEWSKI
-
Członek
Marek SZULŻYCKI
-
Członek
Jacek FRĄCZYK
-
Członek
Wacław ZAJĄCZKOWSKI
-
Członek
Waldemar KUTRYB
-
Członek
Janusz KLEPACKI
-
Członek
Dariusz JARMOŁA
-Komisja Lotowa Sekcji ORNETA


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Henryk TURKOT
-
Członek
Andrzej JABŁONOWSKI
-
Członek
Mariusz KUTRYB
-
Członek
Zbigniew PAWLAK
-
Członek
Dariusz WALEŃCZUK
-
Członek
Robert GAJDAMOWICZ
-
Członek
Andrzej KORALEWSKI
-Skład Zarządu Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Górowo)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Tomasz DEPTUŁA
-
Sekretarz
-
-
Skarbnik
Tadeusz CZAPLAK
-Komisja Zegarowa Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Górowo)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Piotr CZAPLAK
-
Członek
Fryderyk KOTULSKI
-
Członek
Dariusz GUŁA
-Komisja Lotowa Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Górowo)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Marek PIĘDZIAK
-
Członek
Bogdan DWULAT
-
Członek
Krzysztof TOPA
-


Skład Zarządu Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Lidzbark)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Grzegorz WITKOWSKI
-
Sekretarz
Romuald STRASZYŃSKI
-
Skarbnik
Zbigniew MACIURA
-Komisja Zegarowa Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Lidzbark)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Zbigniew MACIURA
-
Członek
Krzysztof TOBISZ
-
Członek
Józef MILEWSKI
-Komisja Lotowa Sekcji GÓROWO - LIDZBARK
(punkt wkładań Lidzbark)


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Romuald STRASZYŃSKI
-
Członek
Grzegorz WITKOWSKI
-
Członek
Zbigniew TOBISZ
-Skład Zarządu Sekcji DOBRE MIASTO


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Wojciech KIELAK
-
Sekretarz
Zbigniew SZAFRAŃSKI
-
Skarbnik
Robert KOZAKIEWICZ
-Komisja Zegarowa Sekcji DOBRE MIASTO


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Zdzisław POKORSKI
-
Członek
Dariusz KRYSIK
-
Członek
Edward RURIK
-
Członek
Jan Kulaszewski
-
Członek
Henryk WÓJCIK
-Komisja Lotowa Sekcji DOBRE MIASTO


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Wojciech KIELAK
-
Członek
Zbigniew SZAFRAŃSKI
-
Członek
Piotr WALINOWICZ
-
Członek
Wiesław ŚCIBLAK
-
Członek
Grzegorz DUMIŃSKI
-