Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Dobre Miasto


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Krzysztof RAGUCKI
-
Sekretarz
Zbigniew SZAFRAŃSKI
-
Członkowie:
Marek SZULŻYCKI
-
Andrzej URBANOWICZ
-
Rafał MOŁODZIEJ
-

Skład Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Dobre Miasto


Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Przewodniczący
Krzysztof WOREK
-
Sekretarz
Mariusz KUTRYB
-
Członkowie:
Wojciech LIPKIEWICZ
-
Bogdan DWULAT
-
Roman WYRZYKOWSKI
-