Lot Wittstock II 2-06-2021 - komunikat

Informujemy, iż w dniu 27-06-2021 planowany jest lot Wittstock II, koszowanie gołębi rano w sobotę 26 czerwca zgodnie z grafikiem na lot Wittstock II Wypuszczenie gołębi w niedzielę 20 czerwca 2021 r. Prosimy o poinformowanie innych hodowców oraz o dostosowanie się do niniejszej informacji.


  Dodano wyniki oddziałowe i sekcyjne z lotu SUCHAŃ II      sekcje nr   1, 2, 3   PODZIAŁ KOSZY TRANSPORTOWYCH (na loty gołębi dorosłych 2021)

Informujemy, iż podział miejsca w kabinie w lotach gołebi dorosłych na poszczególne sekcje przedstawia się następująco (liczba koszy wynikająca z ilości gołębi na spisach):

 • Orneta - 83 kosze
 • Górowo Iławeckie - 27 koszy
 • Lidzbark Warmiński - 23 kosze
 • Dobre Miasto - 20 koszy


 • Zmiany w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku


  Poniżej prezentujemy uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.  Uchwała nr 145 Zarządu Głównego PZHGP  Komunikat ZG PZHGP dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych  W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.- 12.05.2021 r. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 r. Proszę o poinformowanie hodowców o zaistniałych okolicznościach.
  Loty gołebi dorosłych 2021 - ważny komunikat  W związku z wystąpieniem wirusa ptasie grypy na terenach województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego obecnie wprowadzono zakaz transportu przez te województwa i możliwości wypuszczania gołębi z tych terenów. Dlatego też z przykrością na dzień dzisiejszy musimy odwołać najbliższe loty do odwołania, do czasu poprawy sytuacji i wydania pozytywnej decyzji o organizacji lotów na terenach objętych planem lotów. Zarząd będzie śledził wydarzenia z tym związane i informował niezwłocznie, na bieżąco hodowców o zaistniałych zmianach. Proszę o poinformowanie hodowców o zaistniałych okolicznościach.


                                                                                                                          Zarząd Oddziału 0240 Dobre Miasto


    

  Grafik jazdy kabiny - loty gołębi dorosłych 2021 Zobacz

   
    

  Regulamin Lotowy Okręgu Olsztyn 2021 - zmiany


  Poniżej prezentujemy aneks do regulaminu lotowego Okręgu Olsztyn obowiązującego w sezonie 2021. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem  Aneks do regulaminu lotowego 2021

  Obrączki rodowe - komunikat


  Informujemy hodowców, że gołębie z obrączkami rodowymi oddziałów 0240 (Dobre Miasto), 0244 (Olsztyn) i 0383 (Korsze) z lat 2018 i 2019 zostały dopuszczone do udziału w rywalizacji. W związku z tym hodowcy mogą umieszczać takie gołębie na spisach przedlotowych sezonu 2021. Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu.
    

  Plan zadań Oddziału 0240 Dobre Miasto - 2021 rok Zobacz


    

  Plan lotów gołębi dorosłych 2021 Zobacz
  Spisy przedlotowe - komunikat

  Uprzejmie informujemy hodowców , że SPISY GOŁĘBI w lotach gołębi dorosłych należy składać do skarbników sekcji w ilości 3 egzemplarzy z "50" i 3 egzeplarze z "całości" z pierwszą 50 z przodu spisu do dnia 21 marca 2021 r. Spisy gołębi dorosłych należy sporządzić czytelnie i bez poprawek na drukach formatu A4 uwzględniając wymogi regulaminowe co do prawidłowego zapisu numeru obrączki rodowej, płci i barwy. Mogą być wypełnione ręcznie, drukowane z programów komputerowych lub systemów ESK właściwie opieczętowane i podpisane. Gołębie uczestniczące w rywalizacji do GMP - (50 sztuk) należy umieścić na pierwszych 50 miejscach spisu z całośći i tak wprowadzić do systemów ESK. Spisy (1 egzemplarz z całości) muszą posiadać potwierdzenie weterynarza o dokonanych szczepieniach. Proszę także o oznaczenie na spisie czy hodowca konstantować będzie zegarem ESK czy tradycyjnym. Informacja ta niezbędna jest dla rachmistrza do sporządzenia odpowiedniej ilości list startowo - zegarowych. Prosimy o dostosowanie się do podanego komunikatu.


  Regulamin lotowy Okregu PZHGP Olsztyn 2021 i loty maraton sezonu 2021 - komunikat


  Informujemy hodowców Okręgu Olsztyn, że Zarząd Okręgu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 5 grudnia 2020 roku zatwierdził plan lotów Okręgowych oraz zasady współzawodnictwa w 2021 roku. W przyszłym sezonie 2021 roku planowana jest organizacja 2 lotów Okręgowych (maratonów) z podziałem na 2 grupy (część zachodnia i część wschodnia Okręgu):

 • Lot nr 1. BREMEN/HAMBURG – 03.07.2021 r (sobota)
 • Lot nr 2. BREMEN/HAMBURG – 17.07.2021 r (sobota)

 • Z każdego lotu zostaną sporządzone oddzielne listy okręgowe dla każdej z grup.

 • Strefa zachodnia – Oddziały : Działdowo, Nidzica, Ostróda, Dobre Miasto, Olsztyn.
 • Strefa wschodnia – Oddziały: Biskupiec, Korsze, Szczytno

 • Ponadto zostanie zorganizowany lot narodowy „BRUKSELA” w dniu 24 lipca.


                                                                                  Zarząd Okręgu Olsztyn


  Regulamin współzawodnictwa Okręgu PZHGP Olsztyn na 2021 rok

    Zestawienie - kategorie oddziałowe za 2020 rok Zobacz  


  INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

  Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                  Prezydent PZHGP
                                                Krzysztof Kawaler

  Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

  Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

  Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

  Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku  SPISY PRZEDLOTOWE - WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z komunikatem Zarządu Okręgu prosimy hodowców o niezwłoczne dostarczenie spisów przedlotowych do skarbników sekcji. Prosimy o dostosowanie się do niniejszej informacji.
                                      Zarząd Oddziału Dobre Miasto

    

  Grafik jazdy kabiny - loty gołębi dorosłych 2019 Zobacz

        Wystawa Okręgowa - Olsztyn 3-4.12.2016 r.

  W dniach 3-4 grudnia 2016 roku w Olsztynie odbyła się Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Olsztyn. Podczas wystawy zaprezentowano 273 gołębie 28 hodowców. Hodowcy oddziału Dobre Miasto zdobylli 15 nagród w klasach olimpijskich w tym 6 w standardzie oraz 9 w sporcie. Gratulujemy sukcesów. Szczegółowe wyniki wystawy po kliknięciu w poniższy link.

    
  wyniki wystawy
                                      Zarząd Oddziału Dobre Miasto

  Wyniki okręgowego lotu gołębi młodych CEDYNIA - 18 września 2016 roku


  Lp Data lotu Miejscowość Wyniki pełne Wyniki bez nr. obr
  P 18.09.2016 Cedynia
  DODANO
  DODANO
  Wystawa Okręgowa - Biskupiec 5-6.12.2015 r.

  W dniach 5-6 grudnia 2015 roku w Biskupcu przy ul. Przyjaciół Broni odbyła się Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Olsztyn. Wśród wystawionych 480 gołębi - 13 hodowców Oddziału 0240 Dobre Miasto zaprezentowało 71 gołębi, których aż 8 zakwalifikowało się do reprezentacji Okręgu Olsztyn. Największy sukces zanotował kol. Bogdan Dwulat - 4 reprezentantów, oraz po jednym kol. Leszek i Marek Szulżyccy, Romuald Straszyński, Krzysztof Ragucki oraz Piotr i Tadeusz Czaplak. Gratulujemy sukcesów. Wyniki wystawy po kliknięciu w poniższy link.

    
  Wyniki wystawy
                                      Zarząd Oddziału Dobre Miasto


  Regulamin lotowy Okręgu Olsztyn - sezon 2016

  Informujemy hodowców, iż dodano regulamin lotowy oraz współzawodnictwa i nagradzania obowiązujący w Okręgu Olsztyn w sezonie 2016 w lotach gołębi starych i młodych. Życzymy hodowcom udanego zbliżającego się sezonu 2016. Regulamin dostępny pod poniższym linkiem.


  Regulamin lotowy Okręgu Olsztyn - 2016 rok

                                      Zarząd Oddziału Dobre Miasto

  Informacja dla hodowców


  Uprzejmie informujemy wszystkich hodowców, że w wyniki z lotów ukazywać się będą w środy około godziny 15:00.
  Z przyczyn niezależnych od rachmistrza (brak w środę przesyłki z dokumentacją lotową) opublikowanie wyników na stronie opóźni się do następnego dnia. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.


  Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników  WAŻNE !!!

  KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.

  W przypadku lotów katastrofalnych (Regulamin Lotowo-Zegarowy – Rozdz. IX, pkt. 12), gdy prędkość gołębia spada poniżej 750 m/min. Kolejność gołębi na liście należy ustawić wg czasów skorygowanych. Czas skorygowany to nowy czas przylotu gołębia obliczony z czasu odbicia na taśmie zegarowej lub w ESK (uwzględniającego dyferencjał zegara) i dodania lub odjęcia na każde 750 metrów różnicy pomiędzy punktem średnim oddziału, a gołębnikiem 1 minuty. Dla gołębników dalszych czas korygowany jest w dół, dla gołębników bliższych w górę.